RowUpdating işlemek

Eğer sadece URI ‘yi diske kaydettmek istiyorsak, Yukarıdaki gibi DownloadFile metodunu kullanabiliriz. Uygulamamızda web sayfamızdan gelen datayı işlemek istiyorsak OpenRead metodundan faydalanabiliriz. Aşağıdaki örnek bir web sayfasının kaynak kodunun okunması ile ilgilidir. Örnek Kullanım; WebClient olusanclient = new ... RowUpdating, RowCancelEditing ve RowDeleting olaylarna gerekli kodlar Liste 1.54deki ekil-de yazn. protected void grdAlbumler_RowEditing(object sender, GridViewEditEventArgs e) { grdAlbumler.EditIndex = e.NewEditIndex; VerileriDoldur(); Programlama esnasında karşılaştığım sorunları ve kendimce çözümlerini işinize yarayacağını düşündüğümden dolayı bu blogu yayınlamaya karar verdim. İşinize yaraması dileğiyle... Baran Can AYDIN > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > aspx sayfamıza hem post edip hem de dönen sonucu işlemek için WebClient sınıfının UploadData metodundan faydalanabiliriz. UploadData metodu post edilecek datayı byte dizisi olarak alıp, sonucu yine bize byte dizisi olarak dönmektedir. ... onrowupdating=”GridView122_RowUpdating” ...

pcmobileload.ml